Hvordan virker en signal jammer

Jammeren indstilles til at udsende et signal i de samme frekvensbånd, som mobilmaster sender signaler til. Da mobilmasten typisk står langt fra modtageren, vil jammeren let overdøve mobilmastens signal, og mobiltelefonen vil derfor ikke kunne få forbindelse til netværket.

Hvis man for eksempel vil jamme signaler i et 900 MHz-bånd, så udsender man i 900 MHz-båndet et signal, der er væsentligt kraftigere end det signal, som mobiltageren modtager fra basisstationen. Så får man det, der hedder et meget lavt signal til interferensforhold, fordi jamming-signalet er væsentligt stærkere end det ønskede signal, og så kan mobiltelefonen ganske enkelt ikke modtage signalet fra basisstationen.